Boonman is gecertificeerd voor de BRL7000, waardoor u zeker weet dat de bodemsanering in betrouwbare handen is en vakkundig wordt uitgevoerd. Waar nodig kan zuigtechniek met specialistisch materiaal bijspringen.

Bodemverontreiniging vraagt om een totaalaanpak, waarbij het bevoegd gezag bepaalt wat er met de verontreinigde grond moet gebeuren. De veiligheid van medewerkers, omwonenden, het milieu en onze mensen staat daarbij bij ons altijd op nummer 1. Met het BRL 7000-certificaat tonen we aan dat we op alle onderdelen van een bodemsanering – van plan tot uitvoering en administratie – betrouwbaar en veilig handelen, risico’s borgen in het werkproces en ons aan afspraken houden.

Specialistisch materiaal

Boonman beschikt over mini- midi-, en mobiele kranen en laadschoppen met overdrukapparatuur om de klussen efficiënt en snel uit te kunnen voeren. De vervuilde grond voeren we af en vervangen we eventueel direct met schone grond. Ook de grondzuigmachines van Benelux Zuigtechniek worden waar nodig ingezet. Om verontreinigde grond uit moeilijk bereikbare ruimtes of plekken met veel leidingen in de grond te zuigen bijvoorbeeld. Ook als het productieproces niet onderbroken mag worden is het werken met grondzuigmachines dé manier om veilig vervuilde grond te verwijderen. Benelux Zuigtechniek brengt de verontreiniging in kaart, maakt een saneringsplan, voert de sanering vakkundig uit en neemt ook alle administratieve handelingen uit handen. Ook hier staat veiligheid voorop!

Certificering voor veiligheid

Naast de BRL 7000 bezit Boonman het hoogste Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers (VCA**) certificaat.

Ook zijn we ISO 9001 gecertificeerd en aangesloten bij de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Deze regeling van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de kabelleg- en buizenlegbranche in Nederland stimuleert en reguleert kwaliteit, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden in deze specifieke bedrijfstak.