Boonman is gespecialiseerd in de aanleg van laag-, midden- en hoogspanningskabels. Van 10 meter kabeltrekken tot de aanleg van complete kabel tracés van 350 kilometer. We doen het allemaal.

Of het nu om steden of plattelandsgebieden gaat: er liggen heel wat kabeltracés die door ons getrokken zijn. Opdrachtgevers van ons kabelwerk zijn voornamelijk netwerkbeheerders en petrochemische industrie. De industrie stelt hoge eisen wat veiligheid betreft, een fout kan immers grote gevolgen hebben. We besteden daarom veel aandacht aan veiligheid, ook wat opleidingen betreft. We hebben certificering om in vervuilde grond te werken, onze machines en protocollen zijn daar ook op aangepast. Onze knowhow en ervaring in grote (petro)chemische projecten komt goed van pas bij vergunningen en regelgevingen.